• Naujoji улица, дом 142, Alytus.
Продажа запчастей: +370 698 88229.
Informacija transporto priemonių pirkėjams, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, akumuliatorių atliekų turėtojams   Pareigos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir LR atliekų tvarkymo įstatymu, baterijų ir (ar) akumuliatorių bei transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, platintojai privalo informuoti visuomenę apie gaminiuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmogaus sveikatai, organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų bei eksploatacijai netinkamų transporto priemonių surinkimo sistemą.   Atliekų žala Atitarnavę gaminiai ­ eksploatacijai netinkamos transporto priemonės, nebenaudojamos baterijos ir akumuliatoriai yra vienos nesaugiausių atliekų ir daugeliu atvejų šiomis atliekomis atsikratoma netinkamai. Šios atliekos yra ilgaamžės, dūlėja lėtai, o žalą gamtai daro nuolat. Baterijos ir akumuliatoriai turi vienokių ar kitokių metalų, ypatingą grėsmę aplinkai kelia baterijose esantys sunkieji metalai: švinas, gyvsidabris ir kadmis. Kiti sunkieji metalai ­ cinkas, varis, manganas, litis ir nikelis ­ taip pat kaupiasi aplinkoje ir todėl neturėtų būti šalinami kartu su komunalinėmis atliekomis. Netinkamai tvarkant baterijų ir akumuliatorių atliekas ir eksploatacijai netinkamas transporto priemones, kenksmingos medžiagos gali patekti į dirvožemį ir gruntinius vandenis taip sukeldamos pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Tinkamai tvarkant atliekas, šios kenksmingos medžiagos yra perdirbamos, ir vėl naudojamos gamyboje arba sunaikinamos saugiu būdu nedarant žalos aplinkai.   Atliekų surinkimas Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo sukurti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemą, užtikrinančią, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės būtų surenkamos ir sutvarkomos. Ši sistema turi būti organizuota taip, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią transporto priemonę tokias atliekas tvarkančioms įmonėms, išskyrus atvejus, kai: •                       eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi transporto priemonės veikimui būtinų pagrindinių dalių – variklio ir kėbulo; •                       eksploatuoti netinkamoje transporto priemonėje yra palikta papildomų pavojingų arba kitų atliekų. Papildomai paliktomis atliekomis nelaikomos natūraliai transporto priemonėje esančios atliekos.   UAB „Vyteksta“ rūpinasi aplinka ir savo klientais, ragina nebenaudojamus akumuliatorius bei eksploatacijai netinkamas transporto priemones priduoti •                       į įmonės aikštelę adresu Naujoji g. 142, Alytus arba kreiptis telefonu +37060121444 •                      Demontuotojų asociacijos nariams http://www.autorecycling.lt/index.php?q=nariai.